subskrybuj: posty | Komentarze

Ryzyko jest zawsze

Zarówno gra na giełdzie, jak i operacje dokonywane na rynku Forex, muszą być traktowane w charakterze inwestycji. Środki finansowe, które pochłaniają, są bowiem lokowane po to, aby przynieść zysk. Jak każda inwestycja, tego typu działania związane są zatem z ryzykiem. Należy oczywiście zaznaczyć, iż nie wszystkie inwestycje dokonywane na rynkach finansowych są w równym stopniu ryzykowne. Przykład mogą stanowić obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Pieniądze i wymianaZysk jest tutaj gwarantowany zarówno dobrym imieniem, jak i majątkiem państwa. Inwestowanie w tego typu aktywa finansowe wydaje się zatem niezbyt ryzykowne. Nie można jednak nie dostrzegać drugiej strony medalu. Jakkolwiek wydaje się to inwestycja stosunkowo bezpieczna, zwykle nie przynosi ona zbyt wysokich zysków. Z drugiej strony, osoba dokonująca operacji na giełdzie papierów wartościowych ma do swojej dyspozycji akcje, obarczone różnym stopniem ryzyka. Zwykle jednak mamy do czynienia z wprost proporcjonalną zależnością ryzyka oraz możliwości zysku. Oznacza to, iż inwestowanie w aktywa oferujące najwyższą perspektywę zysku wiąże się zwykle z bardzo wysokim ryzykiem. Dlatego też rozsądnym rozwiązaniem wydaje się odpowiednia dywersyfikacja inwestowanych środków, związana ze stworzeniem odpowiedniego portfela papierów wartościowych.

 

Portfel inwestycji powinien zostać dobrany w taki sposób, aby oferować perspektywę zysku, ale z drugiej jednak strony nie powinien wiązać się z ryzykiem bankructwa inwestora. Analogiczną sytuację możemy odnaleźć na rynku Forex. Dywersyfikacja zakupów walut wydaje się dobrym rozwiązaniem. Niektóre z nich obiecują bowiem większe zyski, ich zakup wiąże się jednak ze znacznie większym ryzykiem straty zainwestowanych środków, a nawet bankructwa.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)