subskrybuj: posty | Komentarze

Rynki finansowe, a wahania nastrojów

Mówi się, iż pośpiech jest złym doradcą. Podobnie jest z emocjami. Skutki tego bardzo często zauważyć można na rynkach finansowych. Niezależnie od tego, czy analizujemy rynek Forex, czy też giełdę papierów wartościowych, efekty nadmiernego ulegania emocjom mogą okazać się katastrofalne. Rozważania te warto zobrazować przykładem największego kryzysu finansowo – gospodarczego dwudziestego pierwszego wieku, z którego skutkami ciągle musimy się zmagać. Forex - monety, bilony, walutyRosnące w błyskawicznym tempie ceny nieruchomości w Stanach Zjednoczonych przyczyniły się do nadmiernego optymizmu ludzi, którzy wierzyli, iż ich majątek może rosnąć w nieskończoność. Kiedy jednak doszło do pęknięcia gigantycznej bańki spekulacyjnej, nastroje ludzi diametralnie się zmieniły. Ludzie popadli w przesadny pesymizm. Swoistym barometrem wahań emocji okazała się giełda. Kiedy ceny nieruchomości rosły, inwestorzy wierzyli, iż ceny obligacji opartych na nieruchomościach mogą rosnąć w nieskończoność. Dlatego też chętnie w nie inwestowali, często zaciągając kredyty na ten cel. Kiedy jednak doszło do załamania rynku nieruchomości, obligacje te okazały się niewiele wartym kawałkiem papieru. Inwestorzy zaczęli masowo się ich pozbywać, doprowadzając do gwałtownego spadku indeksów giełdowych.

 

Nie należy zapominać, iż w warunkach globalizacji światowe rynki finansowe są od siebie zależne. Dlatego też pesymizm na amerykańskiej giełdzie przyczynił się do spadków indeksów giełd na całym świecie. Najboleśniej odczuły to rynki wschodzące, skąd inwestorzy amerykańscy masowo wycofywali swoje udziały. Wahania nastrojów związane z kryzysem znalazły swoje odzwierciedlenie także na rynku Forex. Utrata zaufania do waluty amerykańskiej spowodowała bowiem gwałtowny spadek kursu dolara w stosunku do wspólnej waluty europejskiej.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)