subskrybuj: posty | Komentarze

Jak wybrać odpowiednią lokatę?

Rynek usług finansowych wciąż się rozwija. I nawet rynek lokat bankowych nie stoi w miejscu, a banki potrafią niemal z dnia na dzień zaproponować innowacyjne produkty. Lokata jest tutaj najpopularniejszą formą inwestowania własnego kapitału. Po pierwsze jest bezpieczna i pozwala osiągnąć odpowiednie zyski. Ale pamiętajmy, żeby lokata przynosiła odpowiednie zyski, musi zostać odpowiednio dobrana. Jak więc wybrać lokatę szytą na miarę?

Różnorodność lokat

inwestycje-oszczedenosciPo pierwsze należy określić jej typ, który musi być zgodny z naszymi możliwościami finansowymi i oczekiwaniami. Jeśli chcemy bardzo szybko korzystać z odsetek, wybierzmy lokatę rentierską. Ale taka lokata nie jest dla wszystkich dostępna. Klienci muszą spełnić wymagania minimalnego progu wysokości lokaty np. 10 000 zł. Nie każdy taką sumę jednak posiada lub może zamrozić na określony czas.

W przypadku lokaty progresywnej takie ograniczenia nie istnieją. Lokata progresywna umożliwia, bowiem dopłacanie środków finansowych do kapitału, który wcześniej został zdeponowany na lokacie. Minusem jest tutaj oprocentowanie lokat progresywnych. Zależy ono, bowiem przede wszystkim od wysokości zdeponowanych środków.

Podobną wadę posiada lokata dynamiczna. Oprocentowanie lokat dynamicznych wzrasta w szczególnych okresach czasu. Zaletą takiej lokaty jest natomiast możliwość wypłaty środków w dowolnym czasie. Wartość odsetek jest wyliczana proporcjonalnie do okresu, w którym dana suma pieniędzy znajdowała się na koncie lokaty.

Jeśli chcemy dowolnie dysponować środkami zdeponowanymi na lokacie, możemy skorzystać z lokaty nocnej. Środki przekazywane są z konta na rachunek lokaty późnym popołudniem albo wieczorem. Rano pieniądze zawsze wracają na konto. Aby założyć taką lokatę, należy mieć odpowiednio wysoką ilość środków na koncie. Wadą tego rozwiązania jest niskie oprocentowanie lokat nocnych.

Lokata terminowa

Najlepsze oferty lokat bankowych w marcu 2014 roku opisane wyżej są wykorzystywane przez osoby, które znają doskonale temat oszczędzania w bankach i posiadają odpowiednie środki. Natomiast najbardziej popularną lokatą jest lokata terminowa. W tym przypadku nie ma przymusu wpłacania określonych sum zaporowych, a odsetki bank wypłaca po określonym w umowie terminie. Najczęściej lokatę terminową zakłada się na miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy lub rok. Oprocentowanie lokat terminowych zależy od okresu, na jaki zostały zdeponowane środki finansowe w banku i najczęściej jest ono podawane w skali roku. Warto przy tym pamiętać, że oprocentowanie w wysokości 7% w skali roku dla półrocznej lokaty wyniesie 3,5 %, czyli zysk będzie o połowę niższy. Przy wyborze lokaty terminowej ważna jest częstotliwość kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja oznacza dopisanie zysków odsetkowych do wartości kapitału początkowego. Najbardziej opłacalna jest częsta kapitalizacja odsetek. Powiększony o odsetki kapitał da wyższe zyski w przyszłości.

Tak, więc wybór lokaty jest bardzo ważny. Nie liczy się tylko i wyłącznie samo oprocentowanie, ale i kapitalizacja odsetek i czas trwania depozytu. Dlatego porównanie lokat jest bardzo istotne, by zysk był odpowiedni.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)