subskrybuj: posty | Komentarze

Czy każda lokata przynosi realne zyski?

Potwierdzenie napomkniętych przed chwilą słów stanowi z kolei to, iż tak naprawdę każda lokata potrzebuje naprawdę nieznacznego funduszu do otwarcia (nieprzekraczającego choćby pięćset złotych), iż stałe oprocentowanie lokat zaręcza stały przychód (realny do ustalenia już w samej fazie ustalania umowy), iż nie potrzebują one ani doświadczenia w szeroko pojmowanych inwestycjach finansowych, ani znajomości bieżącej sytuacji rynkowej, ani też znajomości oddziaływania nań z perspektywy rozmaitego rodzaju czynników z wewnątrz bądź z zewnątrz, iż są one bardzo proste w otwarciu (co redukuje się jeno do podpisu w instytucji bankowej), iż cechują się bezwzględnym bezpieczeństwem (także w sytuacji bankructwa banku), a także iż ich wykorzystywanie nie jest związane z jakimiś pokrętnymi procedurami.

Jeśli mamy na myśli definicję, lokaty bankowe ujmuje się jako umowy obiektów bankowych z interesantami, za pomocą których te pierwsze zobowiązują się do wypłacenia kwoty uzgodnionej wcześniej przez tych drugich, uzupełnionej o dodatkowe odsetki. Jednym słowem więc, lokaty to nowoczesne produkty bankowe, które umożliwiają zaoszczędzenie środków finansowych w sposób wybitnie łatwy, ale nie jest to wyłączny czynnik zainteresowania nimi wśród rodzimych oraz światowych klientów, a wręcz na odwrót, bo lista ich silnych stron jest o wiele dłuższa.

W obliczu takowych silnych stron i wad dobrze jest więc studiować każdy ranking lokat gorliwie, aby stosunek tych pierwszych do drugich był panujący, tym szczególniej że banki gwarantują aktualnie multum możliwości dopasowania ofert do wszystkich naszych wymagań, w tym też tych najogromniejszych.

Czy to niemniej znaczy, że najlepsze lokaty są całościowo pozbawione minusów? Zaiste nie, bowiem ich uruchomienie wymaga zamrożenia funduszu pozostawionego bankom (uniemożliwiającego zarządzanie nim nawet w sytuacjach pilnych), jest związane z ryzykiem straty pozyskanych do tej pory odsetek w momencie przedterminowego zerwania umowy, wyróżnia się stosunkowo niedużym zyskiem (przynajmniej względem innych instrumentów finansowych), a także potrzebuje uregulowania dziewiętnastoprocentowego podatku państwowego.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)